Undervattensarbete

Vi utför inspektioner, sökning, lokalisering, bärgning och enklare arbetsdykning under vatten.

Exempel på utförda arbeten:

Bärgning av bilar, motorcyklar, båtar, utombordare.

Side-Scan-Sonar sökning av vattenledningar och avlopp.

Utsättning av sjömärken, byte av bryggkättingar och inspektion av bryggfundament.

Kontakta oss för mer information!